Prosjektstatus

Søtelifjell Hyttegrend har kommet langt i utviklingen. Infrastruktur er på plass, planer er godkjente og flere hytter er ferdigstilt eller under oppføring.

Ferdig regulerte tomter

Ferdig regulerte og utskilte utsiktstomter med  høystandard infrastruktur.

Byggetillatelse

Alt er klart til å planlegge og søke om byggetillatelse.

Hyttebygging

Hyttebygging er godt i gang, og stadig flere hytter er ferdige og tatt i bruk.

Veier

Veinettet er ferdigstilt til alle byggeklare tomter.

Vann

Sentralt vannverk og renseanlegg er etablert og ledningsnett er lagt frem til byggeklare tomter.

Strømnett

Nedgravet strømnett er etablert og klart til tilkobling ved alle byggeklare tomter.