Tomtene

Søtelifjell har høystandard tomter. Alle tomtene er allerede skilt ut og oppmålt med egne gårds- og bruksnummer.
Trykk på en hytte på kartet under for mer informasjon om tomten.